Охрана труда и БЖД

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2001 р. N 952

Київ

Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту
працівників на 2001 - 2004 роки

З метою створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, кращого забезпечення працівників засобами індивідуального захисту вітчизняного виробництва, поліпшення якості та конкурентоспроможності цієї продукції Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки (додається).

2. Контроль за виконанням Програми, затвердженої цією постановою, покласти на Віце-прем'єр-міністра України Семиноженка В. П.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 


Інд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 952 


ПРОГРАМА
розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки

1. Загальні положення

Ця Програма спрямована на забезпечення розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників (далі - засоби захисту).

Вітчизняна промисловість може забезпечити працівників національної економіки більшістю засобів захисту, передбачених нормативними документами з охорони праці. Україна має достатні потужності для виготовлення спецодягу працівникам усіх галузей промисловості. Налагоджено випуск спеціального взуття, виготовляються засоби захисту голови для шахтарів, розширився асортимент засобів захисту органів дихання та зору. Водночас на підприємствах були виявлені засоби захисту, що не відповідають вимогам стандартів і технічних умов як за матеріалами, з яких вони виготовлені, так і за захисними властивостями. Щоб запобігти виготовленню такої продукції, запроваджено обов'язкову сертифікацію засобів захисту.

Аналіз переліку засобів захисту, що виробляються в Україні, свідчить про відсутність значної кількості найменувань засобів захисту органів дихання, рук, ніг, голови, обличчя тощо. Це особливо стосується засобів захисту шахтарів, металургів, працівників агропромислового комплексу та інших галузей.

За статистичними даними за 1998 рік, в Україні у зв'язку з відсутністю засобів захисту відповідного призначення було травмовано 2413 працівників, у тому числі 56 із смертельним наслідком.

Аналіз причин травматизму та професійних захворювань на виробництві в 1999 році хоч і засвідчив деяке їх зниження, але ці показники залишаються високими і однією з основних причин цього є відсутність чи незастосування засобів захисту.

Нормативна база в галузі розроблення, виробництва і використання засобів захисту потребує перегляду, а також розроблення нових нормативних актів відповідно до європейських норм. Програмою, підготовленою з урахуванням вимог Указу Президента України від 14 вересня 2000 р. N 1072 "Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу", передбачається розроблення 9 нових стандартів, а також адаптація 28 європейських стандартів для використання їх в Україні.

2. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми - забезпечення розвитку вітчизняного виробництва засобів захисту.

Основними завданнями Програми є:

перегляд діючих і розроблення нових державних стандартів та адаптація їх до європейських стандартів (в тому числі з метою сертифікації) на засоби захисту органів дихання, від падіння з висоти, осіб, які працюють з електроустановками, а також на методики випробувань засобів захисту;

продовження роботи, спрямованої на створення та оснащення обладнанням випробувальних лабораторій (центрів), а також органів із сертифікації засобів захисту;

розроблення нових засобів захисту, зокрема костюмів ізолювальних, костюмів захисних (з тканин вітчизняного виробництва), засобів захисту органів дихання, засобів захисту ніг, рук, голови, очей, органів слуху, обличчя, засобів захисту від падіння з висоти, дерматологічних засобів захисту.

Заходи щодо реалізації Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки та обсяги фінансування цих заходів наведено в додатку.

3. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд), як це передбачено статтею 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Загальний обсяг фінансування Програми становить 9770 тис. гривень.

Визначення юридичних осіб, які безпосередньо виконуватимуть заходи, передбачені цієї Програмою, здійснюватиметься Держнаглядохоронпраці та Фондом разом з іншими відповідальними виконавцями.

Угоди про виконання зазначених заходів укладатимуться між Фондом і безпосередніми виконавцями.

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити захист працівників від дії шкідливих та небезпечних факторів на виробництві, знизити рівень травматизму та професійних захворювань, удосконалити нормативно-правове забезпечення розроблення та освоєння виробництва засобів захисту, які раніше не вироблялися в Україні, а також посилити контроль за їх відповідністю вимогам європейських стандартів. Це сприятиме забезпеченню працівників (особливо в галузях з підвищеною небезпекою праці) засобами захисту вітчизняного виробництва, що зменшить залежність від імпорту, та збільшенню кількості робочих місць.

5. Механізм управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення реалізації Програми та управління ходом її виконання здійснюватиме Держнаглядохоронпраці разом з Фондом. Наукове супроводження робіт, передбачених заходами щодо реалізації цієї Програми, та видача рекомендацій стосовно освоєння виробництва розроблених засобів захисту здійснюватиметься Національним науково-дослідним інститутом охорони праці як головною організацією з розроблення нових видів засобів захисту.

 

Додаток
до Програми 


ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки

Зміст заходу 

Відповідальні виконавці  

Термін
виконання, роки 

Вартість роботи, тис. гривень 

усього 

у тому числі за роками 

2001 

2002 

2003 

2004 

1. 

Удосконалення діючих та розроблення нових державних стандартів, усього 

743 

89 

92 

157 

405 

у тому числі: 

ДСТУ. Захисний одяг пожежників. Загальні технічні умови та методи випробувань 

МВС
Держнаглядохоронпраці
Держстандарт
МОЗ 

2002 - 2003 

19 

15 

ДСТУ. Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань 

Держнаглядохоронпраці Держстандарт 

2001 - 2002 

19 

15 

ДСТУ. Взуття спеціальне. Загальні технічні умови та методи випробувань 

- " - 

- " - 

21 

15 

ДСТУ. Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до маркування та вказівки з експлуатації 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 136:1998. Захисні дихальні апарати. Повні маски. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

2003 - 2004 

20 

15 

ДСТУ. EN 137:1993. Захисні дихальні апарати. Автономні, резервуарні дихальні апарати із стиснутим повітрям. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 138:1994. Захисні дихальні апарати. Дихальні апарати з подачею повітря через шланг для використання з повними масками, напівмасками або мундштучними пристроями. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 139:1994. Захисні дихальні апарати. Дихальні апарати з лінією подачі стиснутого повітря для використання з повними масками, напівмасками або мундштучними пристроями. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

Держнаглядохоронпраці
Держстандарт 

2003 - 2004 

20 

15 

ДСТУ. EN 140:1998. Захисні дихальні апарати. Напівмаски та чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 142:1989. Захисні дихальні апарати. Мундштучні пристрої. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 143:1990. Захисні дихальні апарати. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 145:1997. Захисні дихальні апарати. Автономні регенеративні дихальні апарати зі стиснутим киснем. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 146:1991. Захисні дихальні апарати. Захисні шоломи або ковпаки з протипиловими фільтрувальними пристроями з примусовою подачею повітря. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 147:1991. Захисні дихальні апарати. Повні маски, напівмаски або чвертьмаски з протипиловими фільтрувальними пристроями з примусовою подачею повітря. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 149:1991. Захисні дихальні апарати, фільтрувальні напівмаски для захисту від аерозолей. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

Держнаглядохоронпраці
Держстандарт  

2003 - 2004 

20 

15 

ДСТУ. EN 250:1993. Обладнання захисних дихальних апаратів. Підводні автономні резервуарні дихальні апарати зі стиснутим повітрям. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 269:1994. Захисні дихальні апарати. Капюшон зі шланговим дихальним апаратом з примусовою подачею повітря. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 270:1994. Захисні дихальні апарати. Капюшон з дихальним апаратом з лінією стиснутого повітря. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 271:1995. Захисні дихальні апарати. Шлангові дихальні апарати з примусовою подачею повітря або з підключенням до лінії стиснутого повітря, сполучені з капюшоном. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 400:1993. Захисні дихальні апарати-саморятівники. Автономні регенеруючі дихальні апарати. Саморятівники зі стиснутим киснем. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 401:1993. Захисні дихальні апарати-саморятівники. Автономні регенеруючі дихальні апарати. Саморятівники із хімічно зв'язаним киснем (KO2). Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15 

ДСТУ. EN 402:1993. Захисні дихальні апарати для екстреної евакуації. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стиснутим повітрям і повною маскою або мундштучним пристроєм. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

Держнаглядохоронпраці Держстандарт 

2003 - 2004 

20 

15  

ДСТУ. EN 403:1993. Захисні дихальні апарати-саморятівники. Фільтрувальні пристрої, сполучені з капюшоном для саморятування під час пожежі (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 404:1993. Захисні дихальні апарати-саморятівники. Фільтри-саморятівники. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 405:1992. Захисні дихальні апарати. Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів; газів і аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 1061:1996. Захисні дихальні апарати для екстреної евакуації. Автономні регенеруючі дихальні апарати. Рятувальні апарати з хімічно зв'язаним киснем (NaClO3). Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 1146:1997. Захисні дихальні апарати-саморятівники. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стиснутим повітрям, сполучені з капюшоном (рятувальні апарати зі стиснутим повітрям і капюшоном). Вимоги, випробування, маркування (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні резервні дихальні апарати зі стиснутим повітрям. Загальні технічні умови 

Держнаглядохоронпраці Держстандарт 

2002 - 2003 

21 

17 

ДСТУ. EN 132:1998. Захисні дихальні апарати. Визначення (пряме застосування) 

- " - 

2003 - 2004 

20 

15  

ДСТУ. EN 144:1991. Захисні дихальні апарати. Вентилі балонів. Різьбове з'єднання для лицевих частин (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 148-1:1999. Захисні дихальні апарати. Різьбове з'єднання для лицевих частин. Стандартні різьбові з'єднання (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 148-2:1999. Захисні дихальні апарати. Різьбове з'єднання для лицевих частин. Центральні різьбові з'єднання (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. EN 148-3:1999. Захисні дихальні апарати. Різьбове з'єднання для лицевих частин. Різьбове з'єднання М45 х 3 (пряме застосування) 

- " - 

- " - 

20 

15  

ДСТУ. Взуття спеціальне для захисту від електричних полів. Загальні технічні умови (переглянути) 

Держстандарт
Держнаглядохоронпраці
Мінпаливенерго 

2001 - 2002 

19 

17 

ДСТУ. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Шлангові дихальні апарати. Загальні технічні умови 

Мінпаливенерго
Держнаглядохоронпраці
Держстандарт 

2001 - 2003 

24 

12 

ДСТУ. Лямочні пояси. Загальні технічні умови 

Держнаглядохоронпраці
Держстандарт 

2001 - 2002 

20 

15 

ДСТУ. Драбини склопластикові. Загальні технічні умови 

Мінпаливенерго
Держнаглядохоронпраці
Держстандарт 

2002 - 2003 

20 

15 

2. 

Продовження роботи з уточнення вимог до засобів захисту органів дихання та методів їх випробувань, встановлених державними стандартами України і міжнародними стандартами, та оцінка можливості адаптації (гармонізації) чинних в Україні нормативних документів до вимог міжнародних стандартів 

Держнаглядохоронпраці
Держстандарт 

2001 - 2002 

95 

40 

55 

3. 

Розроблення та дослідження технічних засобів, приладів і нестандартного обладнання метрологічного призначення для випробувань фільтрувально-поглинальних шихт і коробок фільтрувальних протигазів щодо газоподібних і шкідливих речовин 

Держнаглядохоронпраці 

2001 

162 

162 

4. 

Перегляд діючих типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спецодягу, спецвзуття та інших засобів захисту 

Держнаглядохоронпраці
разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади 

2001 - 2003 

240 

50 

100 

90 

5. 

Організація виставок вітчизняних і зарубіжних засобів індивідуального та колективного захисту працівників 

- " - 

2001 - 2002 

40 

20 

20 

6. 

Підготовка та видання каталогу вітчизняних засобів індивідуального захисту працівників 

Держнаглядохоронпраці 

- " - 

150 

25 

125 

7. 

Створення та оснащення обладнанням мережі випробувальних лабораторій (центрів), а також органів із сертифікації засобів індивідуального захисту працівників, усього 

1080 

297 

443 

240 

100 

у тому числі: 

Випробувальний центр засобів індивідуального захисту працівників від ураження електрострумом 

Мінпаливенерго
Держнаглядохоронпраці 

2001 - 2002 

120 

40 

80 

Випробувальний центр засобів індивідуального захисту працівників 

Держнаглядохоронпраці
Держстандарт 

- " - 

260 

120 

140 

Лабораторія з випробування засобів захисту органів зору 

МОЗ
Держстандарт
Держнаглядохоронпраці 

- " - 

210 

90 

120 

Лабораторія з випробування індивідуальних і колективних засобів захисту від ураження електрострумом (електричних і механічних) 

Мінпаливенерго
Держнаглядохоронпраці
Держстандарт 

- " - 

90 

30 

60 

Орган із сертифікації засобів індивідуального захисту працівників від ураження електрострумом (індивідуальних і колективних) 

- " - 

- " - 

30 

17 

13 

Лабораторія комплексного контролю якості антистатичних властивостей матеріалів (у тому числі тканин), спецодягу, ізолювальних костюмів, взуття та шкарпеток 

Мінпромполітики
Держнаглядохоронпраці
Держстандарт 

2003 - 2004 

160 

60 

100 

Центральна лабораторія вимірювальної техніки і випробувань засобів захисту органів дихання МНС  

МНС
Держнаглядохоронпраці 

2002 - 2003 

210 

30 

180 

8. 

Створення комп'ютеризованої бази даних державного та галузевого рівня щодо засобів захисту 

Держнаглядохоронпраці
разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади 

2001 - 2004 

320 

100 

100 

80 

40 

9. 

Дослідження та розроблення засобів захисту і матеріалів відповідно до вимог європейських стандартів (вимоги визначаються під час видачі технічного завдання), усього 

5915 

1140 

2075 

1580 

1120 

у тому числі: 

гідрокостюм для проведення пошукових і рятувальних робіт (в агресивному середовищі) 

МНС
Держнаглядохоронпраці 

2002 - 2004 

310 

50 

100 

160 

костюм з компенсуючою плавучістю для забезпечення аварійного виходу з води 

- " - 

2001 - 2003 

290 

90 

100 

100 

ізолювальний костюм для захисту від лугів і сольових розчинів 

Мінпромполітики
Держнаглядохоронпраці 

2002 - 2003 

270 

50 

220 

ізолювальний костюм для захисту від агресивних середовищ при низьких температурах 

- " - 

2003 - 2004 

260 

50 

210 

матеріал з полімерним покриттям та ізолювальний костюм з цього матеріалу для захисту від нафти та продуктів її переробки 

- " - 

2001 - 2003 

125 

50 

25 

50 

спецодяг для захисту від кислот, лугів та теплового випромінювання 

- " - 

2003 - 2004 

250 

50 

200 

літній одяг для захисту від концентрованих кислот 

- " - 

2001 - 2002 

190 

60 

130 

тканина, стійка до стирання та вибухобезпечна, для виготовлення спецодягу працівникам гірничорудних галузей промисловості 

- " - 

- " - 

190 

50 

140 

серія газозахисних респіраторів із змінними фільтрувальними патронами другого ступеня захисту 

Мінпромполітики Держнаглядохоронпраці 

2001 - 2002 

260 

100 

160 

радіаційно-стійкий матеріал та виготовлення з нього засобів індивідуального захисту для працівників гірничорудних та коксохімічних виробництв 

- " - 

2001 - 2003 

300 

70 

100 

130 

пластизольні полівінілхлоридні рукавиці на трикотажній основі 

- " - 

2003 - 2004 

100 

20 

80 

антивібраційні рукавиці 

- " - 

2001 - 2002 

90 

40 

50 

світлофільтри (скляні) 

- " - 

2001 

100 

100 

селективні протишумові навушники 

- " - 

2002 - 2003 

140 

40 

100 

навушники для захисту від шуму 

- " - 

2001 - 2002 

150 

50 

100 

спецодяг одноразовий поліетиленовий для проведення пошуково-рятувальних робіт в агресивному середовищі 

МНС
Держнаглядохоронпраці 

2002 - 2004 

300 

50 

50 

200 

напівмаски для засобів індивідуального захисту органів дихання 

Держнаглядохоронпраці 

- " - 

300 

50 

50 

200 

респіратор з хімічно зв'язаним киснем для пожежників 

Мінпаливенерго Держнаглядохоронпраці 

2002 - 2003 

150 

50 

100 

малогабаритний ізолювальний саморятівник з хімічно зв'язаним киснем 

- " - 

2001 - 2003 

350 

100 

100 

150 

захисна каска загального призначення 

Мінпаливенерго Мінпромполітики Держнаглядохоронпраці 

- " - 

200 

80 

40 

80 

ударно-захисне взуття 

- " - 

2002 - 2003 

300 

100 

200 

захисні протиножові рукавички, нарукавники, фартухи 

Національна академія наук
Держнаглядохоронпраці 

2001 - 2003 

180 

60 

60 

60 

засоби захисту органів дихання від шкідливих органічних речовин 

Держнаглядохоронпраці Мінагрополітики 

2001 - 2002 

250 

50 

200 

захисний шолом для операторів апаратів абразивно-струминного очищення 

Мінтранс
Держнаглядохоронпраці 

- " - 

200 

80 

120 

полімерні захисні окуляри від когерентного та некогерентного оптичного випромінювання 

Мінпромполітики
МОЗ
Держнаглядохоронпраці 

- " - 

200 

70 

130 

засоби захисту органів зору на основі корекції оптичної ультрафіолетової, фіолетово-синьої та інфрачервоної частин спектра 

МОЗ
Держнаглядохоронпраці 

2002 - 2004 

210 

70 

70 

70 

захисний силіконовий крем для рук 

Мінпромполітики Держнаглядохоронпраці
МОЗ 

2001 - 2002 

100 

40 

60 

дезінфікуючі засоби боротьби з гнійничковими та грибковими захворюваннями 

Мінпаливенерго Мінпромполітики
МОЗ
Держнаглядохоронпраці 

- " - 

150 

50 

100 

10. 

Розроблення складу та технології виробництва спеціальних апретів для просочування матеріалів для спецодягу осіб, які працюють з агресивними хімічними продуктами 

Мінпромполітики
Держнаглядохоронпраці 

2001 - 2003 

125 

25 

50 

50 

11. 

Розроблення та освоєння виробництва страхувальних підвісних систем для різних галузей промисловості 

- " - 

- " - 

200 

50 

150 

12. 

Дослідження та освоєння серійного виробництва промислового протигазу 

- " - 

2001 - 2002 

325 

265 

60 

13. 

Проведення кваліфікаційних випробувань металоволокнистих фільтроматеріалів 

Держнаглядохоронпраці 

2001 

25 

25 

14. 

Розроблення єдиної промислової колекції одягу для захисту від загальних виробничих забруднень 

- " - 

2003 

100 

100 

15. 

Дослідження та освоєння виробництва волокнистого фільтрувального матеріалу 

- " - 

2001 

100 

100 

16. 

Розроблення та виготовлення захисних щитків з автономною системою піддуву очищеного повітря з інтерференційними світлофільтрами для автоматичних затворів масок електрозварників 

- " - 

2001 - 2002 

150 

50 

100 


_________________

Полезная информация: