Закон України. Постанова Кабінета Міністрів
Про реалізацію пункту 3 Прикінцевих положень Закону України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2001 р. N 1444

Київ

Про реалізацію пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Державному департаменту з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, районним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

а) створити ліквідаційні комісії для ліквідації відповідно державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці. Ліквідацію зазначених фондів провести до 31 грудня 2001 року;

б) забезпечити подання ліквідаційними комісіями звітів щодо кредиторської та дебіторської заборгованості фондів охорони праці, що не є юридичними особами:

державного та галузевих фондів охорони праці - до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

регіональних фондів охорони праці - до відповідних управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення.

2. Державному казначейству перерахувати залишки коштів державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці станом на 31 грудня 2001 р. до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1993 р. N 838 "Про затвердження Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 54);

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. N 335 "Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Кабінету Міністрів України з питань формування та використання коштів фондів охорони праці" (Офіційний вісник України, 1999 р. N 10, ст. 391);

пункти 2 і 4 змін і доповнень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2000 р. N 1382 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань формування та використання коштів фондів охорони праці" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 36, ст. 1537).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 


Інд. 33


Полезная информация: