Закон України. Постанова Кабінета Міністрів
Про внесення зміни до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків...

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2002 р. № 1363

Київ

Про внесення зміни до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

В абзаці третьому пункту 46 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35,ст. 1625), слова "перерахування на поточний рахунок сум за дорученням" замінити словами "переказу відповідної суми грошей на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства бюджетним установам, та поточні рахунки, відкриті у банківських установах на території України суб'єктами господарської діяльності або небюджетними установами і організаціями".


Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 33


Полезная информация: