Листи
Лист до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування щодо сплати штрафів за нещасні випадки

М І Н І С Т Е Р С Т В О
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

01023, м. Київ-23, вул. Еспланадна, 8/10, тел.: (044)226-24-45, факс: (044)220-00-98, E-mail: mtsp@ukrpack.net


23.05.2002 р. № 02-1-05/1994

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління виконавчої дирекції Фонду

 

Міністерство праці та соціальної політики України в рамках здійснення державного нагляду за діяльністю фондів соціального страхування, Державний департамент з нагляду за охороною праці, до повноважень якого віднесено роз'яснення вимог Закону України "Про охорону праці" повідомляють.

З 1 квітня 2001 року на території України набрав чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон). Слід зазначити, що страхові тарифи більшості підприємств перевищують виплати підприємств, які вони здійснювали на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, на медичну та соціальну допомогу в тому числі і сплату штрафів передбачених Законом України "Про охорону праці".

Поряд з цим розмір відшкодувань шкоди потерпілим зменшено (не сплачується одноразова допомога потерпілим на виробництві, які знаходились на лікарняному, не сплачуються відшкодування моральної шкоди постраждалим, які втратили професійну працездатність і сім'ї в разі смерті потерпілого, зменшено розмір одноразової допомоги в разі втрати професійної працездатності).
Зазначеним Законом за умови збільшення тарифів і зменшення відшкодування шкоди запроваджено економічний важіль впливу на роботодавця за високий рівень травматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці. Відповідно до статті 47 Закону розмір страхового внеску може бути збільшено на 50% від страхового тарифу або підприємство віднесено до іншого, більш високого класу професійного ризику виробництва.

Враховуючи те, що статтею 61 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, а підвищення розміру страхових внесків є фінансовим важелем впливу на підприємство, застосування додаткових фінансових санкцій у вигляді штрафів за нещасні випадки на виробництві є порушенням вимог Конституції.

Саме тому, згідно з Прикінцевими положеннями Закону, якими передбачено, що законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, стаття 31 Закону України "Про охорону праці" повинна застосовуватися тільки в частині сплати штрафів за порушення нормативно-правових актів про охорону праці.

Слід зазначити, що стягнення у вигляді штрафу носить примусовий характер, а штрафи за нещасні випадки підприємствами сплачувались самостійно. Тому, посилання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на частину 6 статті 46 Закону є некоректним.

Одночасно повідомляємо, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2000 р. № 747 "Про підсумки економічного та соціального розвитку за I квартал 2000 року" опрацьований проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці", який приведено у відповідність до Конституції України, норм зазначеного Закону, інших Законів України та усунено правові колізії в законодавстві, в тому числі в частині сплати штрафів підприємствами за нещасні випадки та професійні захворювання. Зазначений законопроект прийнято Верховною Радою України у першому читанні.

Боротьба будь-якими зусиллями за бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві підриває авторитет Уряду і може привести до втрати довіри і підтримки як підприємств, населення, так і народних депутатів України.

Враховуючи вищевикладене, для виконання своїх основних завдань у межах чинного законодавства виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України доцільно провести роз'яснювальну роботу серед працівників Фонду, для уникнення непорозумінь на місцях.


Директор департаменту політики
соціального страхування

Скрипник О.П.

Заступник Голови
Держнаглядохоронпраці

Семко О.П.


Полезная информация: