Законодательство по охране труда Украины

 1. Закони
  1. Про охорону праці ..
  2. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ...
  3. Основи законодавства України про охорону здоров'я ..
  4. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ..
  5. Про пожежну безпеку.
  6. Закон України Про охорону праці (нова редакція)..
  7. Гірничий Закон України
  8. Закон України Про звернення громадян
  9. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності
  10. Закон України Про об'єкти підвищеної небезпеки
  11. Закон України Про охорону праці
  12. Закон України Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
  13. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
  14. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 2. Укази президента
  1. Про невідкладні заходи щодо поліпшення умов праці та вдосконалення державного нагляду за її охороною на підприємствах вугільної промисловості
  2. Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням
  3. Про Державний комітет України з нагляду за охороною праці
  4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року
  5. Указ Президента України «Про День охорони праці»
 3. Постанови кабінету міністрів
  1. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві....
  2. Про затвердження Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки
  3. Про реалізацію пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
  4. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
  5. Про затвердження Положення про Державний департамент з нагляду за охороною праці та включення голови зазначеного департаменту до складу Бюро Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
  6. Про додаткові заходи щодо поліпшення стану охорони праці на підприємствах вугільної промисловості і посилення державного нагляду за безпечним проведенням робіт на виробництвах та об'єктах підвищеної небезпеки
  7. Про затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації
  8. Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки
  9. Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
  10. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення
  11. Положение о порядке наложения штрафов на предприятия,учреждения и организации за нарушение нормативных актов об охране труда - материал на русском языке
  12. Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств
  13. Положення про порядок фінансування робіт, передбачених Національною, галузевими, регіональними програмами
  14. Про внесення змін до державних нормативно-правових актів про охорону праці
  15. Про внесення змін до державного нормативно-правового акта про охорону праці
  16. Про затвердження Положення про Державний департамент з нагляду за охороною праці та включення голови зазначеного департаменту до складу Бюро Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
  17. Про внесення зміни до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
  18. Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів
  19. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
  20. Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
  21. Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств вугільної галузі
 4. Листи
  1. Лист до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування щодо сплати штрафів за нещасні випадки
  2. Лист до КМУ щодо сплати штрафів за нещасні випадки
  3. Лист до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування щодо сплати штрафів за нещасні випадки
  4. Лист до КМУ щодо застосування статті 31 Закону України Про охорону праці
  5. Положення про порядок фінансування робіт, передбачених Національною, галузевими, регіональними програмами
 5. Накази Держнаглядохоронпраці України
  1. Про затвердження Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці .
  2. Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту .
  3. Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці .
  4. Про Типове положення про службу охорони праці
  5. Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці .

Полезная информация: